​ Kære kunstvenner!

skitse.jpg

Tak til alle fremmødte ved Kunstnersammenslutningen Fugas Forårsudstilling i Brøndsalen.

Masser af kunsthilsener

Jette 

Luk